Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων Clareco

 
   

Elnet BG Ltd. είναι μια βουλγαρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και υλοποίησης έργων υποδομής για επεξεργασία του πόσιμου νερού και των λυμμάτων. ISO 9001:2000 – εφαρμοζέται σύστημα διαχείρισης ποιότητας
« Παραγωγή, πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων. Διαχείριση των έργων για ανάλυση, μέτρηση και επεξεργασία των λυμάτων». ISO 14001:2004 – εφαρμοσμένο σύστημα Διαχείρισης του Περιβάλλοντος «Παραγωγή, πώληση, εγκατάσταση και συντήρηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων. Μέλος της Βουλγαρικής ένωσης Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Λύματα και Απορρίμματα (BWA ), μέλος της Γερμανικής Ένωσης για Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Λύματα και Απορρίμματα, (DWA).

Μονάδες επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. Παραγωγή, κατασκεύη και εγκατάσταση. О кατάλογος των προϊόντων μας περιλαμβάνει την κατασκευή και την εγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας λυμματών τύπου modular για κατοικίες, ξενοδοχεία, οικιακά συγκροτήματα και μικρούς οικισμούς, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμμάτων για δήμους με πληθυσμό εως 16 000 κατοίκους, σηπτικούς βόθρους από πολυπροπυλένιο, ελαιοδιαχωριστές, λιποσυλλεκτές, δοχεία για καθαρισμένο νερό και δοχέια ιζημάτων.

Παρέχουμε υπηρεσίες — σχεδιασμού, νομιμοποίησης, συντήρησης και παρακολούθησης των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, καθαρισμoύ της εγκαταστάσης επεξεργασίας λυμμάτων και απομάκρυνσης των οργανικών ιζημάτων, μέτρησης των παραμέτρων του καθαρόυ νερού και των λυμμάτων, σχεδιασμού και κατασκευής δοχείων και δεξαμενών από πολυπροπυλένιο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

Ψάχνουμε συνεργάτες από όλη την χώρα — μια ευκαιρία για μακροπρόθεσμη συνεργασία στην πώληση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμμάτων. Ελκυστικές εμπορικές εκπτώσεις και διαφήμιση. Εκπαιδευτικά προγράμματα για εγκατάσταση, συντήρηση, καθαρισμό και απομάκρυνση των βιολογικών ιζημάτων των μονάδων επεξεργασίας λυμμάτων.

Αρχιτέκτονες και σχεδιαστές — προσφέρουμε στην προσοχή σας ειδικά προγράμματα για αμοιβαία συνεργασία.

Δήμοι και κρατικοί θεσμοί — συνεργασία και βοήθεια στην δηλώση υποψηφιότητας για διάφορα προγράμματα που έχουν σχέση με την απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων από τα Ευροπαικά ταμεία, που χρηματοδοτούν οικολκογικά έργα και έργα εγκατάστασης των μονάδων επεξεργασίας λύμματων.


Promotions
Free preparation of conceptual projects
Wastewater treatment plant CLARECO B6
Wastewater treatment plant
-10%
Wastewater treatment plant
-10%
Wastewater treatment plant
-10%
All Septic Tanks  -10%
All Oil separators -10%

ISO 9001 - 2000